Čo robíme na hodine detskej jogy? Presne toto!

Joga má prinášať radosť. Stále tvrdím to isté. Radosť ako takú, aj z cvičenia, zo života. Má nás naučiť spoznať samých seba, spoznať ľudí, nesúdiť, nevyvyšovať, ani sa neponižovať. Má z nás urobiť dokonalých ľudí? Nie, lebo to jednoducho nejde. Má v nás prebudiť nie túžbu po dokonalosti, ale ľudskosť.

Detská joga sa stala mojou srdcovkou, ako už isto viete. Za jednotlivými cvikmi sa môže všeličo skrývať. Priblížim vám ich. Napríklad pri chrbtovom tanci je pozícia o tom, ako sa vieme uvoľniť, či sme skôr dominantný typ človeka alebo sa necháme radšej viesť. Sadneme si k sebe chrbtom, pustí sa hudba a tancujeme v podstate posediačky. Tam sa prejaví osobnosť. Nebudeme sa meniť, len akceptovať navzájom. Veď keby sme boli rovnakí, to by bola aká nuda! Ako v Brne. Možno si práve vtedy uvedomíme potrebu zmeniť sa, upraviť a možno nie. Dôležité, aby sme boli spokojní sami so sebou.  Na joge sa prechádzame, a to dosť často, chôdzou po špičkách, pätách, vonkajšej a vnútornej hrane chodidiel, spolu s príbehom, že zbierame s deťmi jabĺčka zo stromu, postupne pridáme ruky a načahujeme sa za tým najvyšším na strome. Občas spadnú, tak ich zbierame zo zeme prstami na nohách, čím si parádne precvičíme klenbu nohy. Masírujeme sa, hladkáme. Je jeden cvik, že sme oproti sebe a napodobňujeme toho druhého alebo sa ho snažíme rozosmiať. S väčšími deťmi mám veľmi rada cvičenie vo dvojiciach. Je to vždy o dôvere. Učia sa dôverovať tomu druhému, ale hlavne sebe. Na deti sú kladené vysoké nároky, či už v škole, na krúžkoch, ale aj doma. A tie deti to dávajú, chcú niekedy len tak uvoľniť, nehrať dospelákmi požadované role. Uvoľnenie prichádza postupne. Niekedy sa mi podarí dieťa uvoľniť až príliš. Je na rodičovi, či to ustojí alebo mu bude prekážať, že je dieťa po joge ako z divých vajec. Na joge sa hrajú, cvičia a posilňujú telo aj ducha. Samozrejme nacvičujú si aj relaxáciu, pretože tá patrí k životu. So všetkými deťmi sa učíme Pozdrav slnku. Jednotlivé cviky a hry v detskej joge nenápadným spôsobom spevňujú telo a učia ho uvoľniť sa. Niekedy zájdeme sa na hodine do cirkusu. Namaľujeme sa ako klauni a navzájom jeden druhého. Veď klaun nie je žiaden strašiak! V cirkuse sme buď za artistov, akrobatov alebo zvieratká. Proste sa bavíme a to je na detskej joge to najdôležitejšie. A ja môžem beztrestne pustiť fantáziu na špacír a blázniť sa spolu s nimi.


Categories: Nezaradené

Post Your Thoughts